:: Aktuality ::

Vznik a vývoj zubů - časopis Nature
Datum vložení:  12.září 2008
Autor příspěvku:  redakce zoology.cz

Vznik a vývoj zubů - časopis Nature

V zářijovém čísle nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature vyjde spolu s úvodním nezávislým komentářem, zdůrazňujícím význam objevu, studie pracovníků katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Karlovy University v Praze vrhající nové světlo na vznik a vývoj zubů (Dual epithelial origin of oral vertebrate teeth (doi:10.1038/nature/07304). Tato problematika je důležitá nejen pro své medicinské souvislosti, ale především proto, že zuby - jakožto jeden z hlavních zdrojů vývojových úspěchu obratlovců - představují důležitý modelový objekt pro studium vývojových regulací v nejobecnějších souvislostech.

Kolektiv autorů pod vedením Roberta Černého (Vladimír Soukup, Hans-Henning Epperlein a Ivan Horáček) prostřednictvím důmyslných experimentů poprvé prokázal a to navzdory tradovaným učebnicovým názorům, že na vzniku a vývoji zubů se alternativně i společně mohou podílet nejen buňky vnějšího zárodečného listu (ektodermu), ale i buňky vnitřního listu (entodermu), přičemž rozdílný původ zubního zárodku neovlivňuje žádné z vlastností výsledného zubu. Určujícím činitelem vývoje je proto vnitřní část zubu odvozená z buněk neurální lišty. Pomocí těchto vývojových dat - která jsou naprosto unikátní i v kontextu ostatních modelových druhů - lze zásadním způsobem přehodnotit stávající evoluční teorie o samotném vzniku zubů obratlovců. O důležitosti tohoto objevu svědčí i fakt, že tento nález byl navíc vybrán do rozhlasové edice časopisu Nature (Nature Podcast) kde je komentován a kde vyjde i rozhovor s autory.

Zvláštní pozornost přitom zasluhuje fakt, že náročné experimenty vypracoval a provedl první autor, Vladimír Soukup, v rámci své diplomové práce a nyní vycházející studie je jádrovou součástí jeho, v těchto dnech obhajované, diplomové práce. Vladimír Soukup se stal kandidátem Př.F. UK na cenu Česká hlava - Gaudemaus.