:: Aktuality ::

Surové zacházení s netopýry v Dobřichovicích
Datum vložení:  25.února 2009
Autor příspěvku:  Prof. Dr. Ivan Horáček CSc.
Funkce autora:  předseda ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)

V současnosti dochází k velkoplošnému zateplování panelových domů. Přestože z pohledu ochrany životního prostředí jde zajisté o pozitivní činnost, dochází při ní paradoxně i k velkým ztrátám na populacích ohrožených živočichů. Nešetrné zateplovací úpravy panelových domů se totiž mohou stát osudnou pastí pro netopýry, kteří zde zejména ve skulinách pod střechami nacházejí idealní úkryt. V Dobřichovicich byla takto uvězněna kolonie téměř 700 kusů. S netopýry nalezenými po odtržení střechy se tu zacházelo obzvlášť surově – zimující kolonie byla napěchována do několika kbelíků, uzavřených víkem a pohozených na skládku odpadu. I když odborníci povolaní místními občany část kolonie zachránili, téměř 400 kusů zahynulo. Netopýři patří mezi přísně chráněné živočichy a na severské populace druhů, které se v našich panelových sídlištích naučili zimovat, se navíc vztahují závazné evropské normy o ochraně migrujících živočichů.

Česká společnost pro ochranu netopýrů podává na neznamého pachatele trestní oznámení. Viníku hrozí pokuta až 1 milion korun. Stavební opatření předcházející podobným případům jsou přitom velmi jednoduchá. Firmy provádějící zateplení jsou o nich dobře informovány a jsou poviny je respektovat. Zateplovací úpravy jsou totiž z podstatné části kryty ze zdrojů Fondu na ochranu životního prostředí a důsledné respektování norem ochrany přírody včetně šetrného zacházení s chráněnými živočichy je zde vstupním předpokladem. Celá problematika ničení netopýřích úkrytů v panelových domech je natolik vážná, že odborníci z České společnosti netopýrů zahajují organizují od letošního roku plošnou kampaň, jejímž účelem je jednak výrazně zlepšit informovanost veřejnosti o dané problematice, jednak také zmapovat výskyt netopýrů na panelových sídlištích na území celé republiky. Do mapování by se kromě odborníků měla zapojit nejširší veřejnost. Bližší informace o celém projektu, včetně kontaktů na odborníky lze nalézt na www.ceson.org.

Prof. Dr. Ivan Horáček CSc.,
předseda ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů)
katedra zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel. 221951857
horacek@natur.cuni.cz

Surové zacházení s netopýry v Dobřichovicích

Surové zacházení s netopýry v Dobřichovicích