:: Aktuality ::

Afrodisin - protein lásky u norníka rudého
Datum vložení:  26.února 2010
Autor příspěvku:  Doc. Mgr. Pavel Stopka, PhD.

V lednovém čísle časopisu BMC Genomics vyšel článek od kolektivu autorů pod vedením Pavla Stopky (Novel OBP genes similar to hamster Aphrodisin in the bank vole, Myodes glareolus. Stopkova R, Zdrahal Z, Ryba S, Sedo O, Sandera M, Stopka P.BMC Genomics. 2010 Jan 19;11(1):45.). Článek přináší nové poznatky o lipokalinech, které chrání a přenáší feromony. Autoři předkládají tři zcela nové sekvence Obp genů (Odorant Binding Proteins / Odorant vázající proteiny), které identifikovali u norníka rudého, (Myodes glareolus a to jak na genomické tak proteomické úrovni. Všechny tři sekvence vykazují vysokou podobnost s lipokalinem identifikovaným u křečka ((Mesocricetus auratus), který byl svými objeviteli pojmenován jako Afrodisin, neboť se prokázala schopnost tohoto proteinu (či jeho ligandů) stimulovat kopulační chování samců.

Norník

V případě křečka byla exprese Afrodisinu zaznamenána pouze u samic, kdežto autoři článku potvrdili expresi podobných lipokalinů u obou pohlaví norníka rudého. Přítomnost transkriptu Obp byla potvrzena ve všech testovaných tkáních, kterými byly především slinné žlázy, játra a prepuciální žlázy. Výskyt příslušných proteinů v moči a slinách jedinců norníka rudého potvrdila analýza hmotnostní spektrometrie. Tato práce tak obohacuje dosavadní fakta o skupině genů sloužících k feromonální komunikaci savců. http://www.biomedcentral.com/1471-2164/11/45