:: Aktuality ::

Afrodisin - protein lásky u norníka rudého
Afrodisin - protein lásky u norníka rudého V lednovém čísle časopisu BMC Genomics vyšel článek od kolektivu autorů pod vedením Pavla Stopky (Novel OBP genes similar to hamster Aphrodisin in the bank vole, Myodes glareolus. Stopkova R, Zdrahal Z, Ryba S, Sedo O, Sandera M, Stopka P.BMC Genomics. 2010 Jan 19;11(1):45.). Článek přináší nové poznatky o lipokalinech, které chrání a přenáší feromony. Autoři předkládají tři zcela nové sekvence Obp genů (Odorant Binding Proteins / Odorant vázající proteiny), které identifikovali u norníka rudého, (Myodes glareolus a... více zde
Začátek žabí sezóny, obojživelníci na silnici a …(co dál?)
Začátek žabí sezóny, obojživelníci na silnici a …(co dál?) První obojživelníci – „poslové jara“ se již probouzejí ze zimního spánku. K tomuto období, konkrétně k 12. 3., se vztahuje i lidová pranostika: „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře“. Obojživelníci putují k vodě na místa rozmnožování a přitom jsou často nuceni překonávat silnice. Na některých místech podél silnic se objevují tkzv. přenosné bariéry s odchytovými nádobami. Přenášení obojživelníků přes silnice je často potřebné. Avšak řada lidí se mylně domn... více zde
Surové zacházení s netopýry v Dobřichovicích
Surové zacházení s netopýry v Dobřichovicích V současnosti dochází k velkoplošnému zateplování panelových domů. Přestože z pohledu ochrany životního prostředí jde zajisté o pozitivní činnost, dochází při ní paradoxně i k velkým ztrátám na populacích ohrožených živočichů. Nešetrné zateplovací úpravy panelových domů se totiž mohou stát osudnou pastí pro netopýry, kteří zde zejména ve skulinách pod střechami nacházejí idealní úkryt. V Dobřichovicich byla takto uvězněna kolonie téměř 700 kusů. S netopýry nalezenými po odtržení střechy se tu zacházelo obzvlášť surově – zimu... více zde
Vznik a vývoj zubů - časopis Nature
Vznik a vývoj zubů - časopis Nature V zářijovém čísle nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature vyjde spolu s úvodním nezávislým komentářem, zdůrazňujícím význam objevu, studie pracovníků katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Karlovy University v Praze vrhající nové světlo na vznik a vývoj zubů (Dual epithelial origin of oral vertebrate teeth (doi:10.1038/nature/07304). Tato problematika je důležitá nejen pro své medicinské ... více zde
Překladový slovník názvů naší herpetofauny
Překladový slovník názvů naší herpetofauny Změna je život. Ale aby se měnila zažitá a někdy i pracně naučená vědecká jména zvířat, to věru potěšitelné není. A že za poslední dobu se událo změn víc než dost. Proč tomu tak je? S rozvojem molekulárně biologických metod a jejich aplikací v zoologii dochází ve větší míře ke snahám ozřejmit fylogenetické (evoluční, příbuzenské) vztahy mezi jednotlivými taxony (druhy, rody atd.). Někteří autoři se snaží tyto vztahy vyjádřit i nomenklatoricky. S využitím mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury se často „oprašují“ stará r... více zde