:: Historie ::

Období druhé světové války
Období druhé světové války Úvodem V dosavadních publikacích o historii zoologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity 1981, 1998) bylo zatím zcela pomíjeno období druhé světové války, kdy byly české vysoké školy téměř šest let nuceně uzavřeny a jejich budovy, knihovny a další zařízení využívány pouze německou částí Karlovy univerzity. Původní sídlo zoologických ústavů PřF UK, budova Ke Karlovu 3, byla po uzavření české Univerzity využita pro rozšíření nejrůznějších německých biologických (?) universitních ústav... více zde
Historie katedry zoologie PřF UK
Historie katedry zoologie PřF UK Vysokoškolská výuka zoologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, v současnosti reprezentovaná především katedrou zoologie, má za sebou dosti dlouhou a komplikovanou cestu vývoje. Obecně nahlíženo, začal vědecký zájem o zoologickou problematiku u nás poměrně pozdě, jak ve srovnání s okolními zeměmi, tak i vzhledem k rozvoji jiných přírodovědeckých specializací u nás, konkrétně chemie, fyziky a matematiky, ale i příbuzných oborů, zejména geologie a botaniky. Zájem o zoologii na našich vysokých školách spadá až do pozdního polinnéovského obd... více zde