:: Zajímavé odkazy ::

Zoologický výzkum v ČR
Datum vložení:  27.září 2007
Autor příspěvku:  Martin Šandera
Funkce autora:  koordinátor projektu

:: Vysoké školy ::
Česká zemědělská univerzita v Praze
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Karlova v Praze
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


:: Akademie věd ČR ::
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.


:: Výzkum a výuka ::
Fylogenetický workshop
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.


:: Muzea ::
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Moravské zemské muzeum
Muzeum Komenského v Přerově
Muzeum přírody Český ráj
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum Vysočiny Jihlava
Národní muzeum
Severočeské muzeum v Liberci
Východočeské muzeum v Pardubicích
Západočeské muzeum v Plzni


:: Ostatní ::
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Česká a slovenská etologická společnost
Česká herpetologická společnost
Česká parazitologická společnost
Česká společnost entomologická
Česká společnost ornitologická
Česká zoologická společnost
Biolib