Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze předkládá veřejnosti ilustrované obrazové tabule (plakáty) živočichů. Unikátní obrazové tabule ze sbírek Katedry zoologie vznikaly často před mnoha desítkami let. Přesto nebo právě proto jsou svojí precizností výbornými učebními pomůckami a mnohé jsou stále aktuální. Mění se však systém živých organismů. Např. některé jednobuněčné organismy dříve řazené mezi živočichy jsou v současnosti řazeny do jiných skupin. Tradiční základní kategorie, bezobratlí - Invertebrata a obratlovci - Vertebrata, byly použity z důvodů didaktických. Jednotlivé taxony lze vyhledat v přehledu alb nebo pomocí klíčových slov. Názory na systém a fylogenetické vztahy se mohou lišit.

Doporučujeme porovnání databází, např. Taxonomy Browser, Biolib, a publikací, např. Adl S. M. et al. (2005): The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. J. Eukaryot. Microbiol. 52(5): 399-451 [Online]; Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců; Zrzavý J. (2006): Fylogeneze živočišné říše.


[ Všechna práva vyhrazena. íření obsahu těchto stránek pouze s uvedením zdroje www.zoology.cz ]      Karaya & OK webdesign (c) 2007
[ Poděkovaní RNDr. Janu Hoškovi, autorovi loga velemloka a Mgr. Petru ípkovi za digitalizaci obrazových tabulí ]